X

DET BRUGER VI OPLYSNINGERNE TIL

Dit fadderskab betales via Betalingsservice.

Derfor har vi brug for dit CPR-nr. samt konto- og registreringsnummer.

Oplysningerne sendes via en sikker side, og vi sørger for at oprette aftalen for dig.

Fadderskab er fradragsberettiget

Alle donationer til Plan er fradragsberettigede.

Vi sørger for at indberette dine bidrag til Skat.
X

Hvorfor beder vi om informationerne?

Vi behøver dit CVR/CPR-nr. samt konto- og registreringsnummer fordi dit fadderskab betales via Betalingsservice. Oplysningerne sendes via en sikker side - så de kan ikke læses af andre.

Fadderskab er fradragsberettiget

Dit bidrag er en donation og derfor fradragsberettiget. Plan oplyser Skat om det beløb du har betalt, og skal i den forbindelse bruge dit CVR/CPR-nr.

Betalingsservice sparer penge

Vi bruger Betalingsservice af hensyn til børnene og af hensyn til dig. For både du og Plan sparer de udgifter og den tid, der er forbundet med girokort.
X
Tilmeld jer her, hvis I er et firma, skoleklasse, sportsklub, forening eller anden privat gruppe, som ønsker at dele et fadderskab.

Kontaktpersonen modtager al information om fadderskabet.
X
Når du giver et fadderskab som gave, står både giver og modtager på fadderskabet.

Du modtager en mail med link til direkte download af fadder-gavebevis, når du har tilmeldt dig.

Vi sender også to velkomstmapper med billeder af fadderbarnet, så I kan få en mappe hver.

SÅDAN ER DU FADDER

Som fadder gør du en stor forskel for dit fadderbarn og det lokalsamfund, som barnet er en del af.

Det er en personlig måde at hjælpe på, hvor du gennem billeder, opdateringer og breve kan følge dit fadderbarns liv.

Dine bidrag gør det muligt for os at arbejde langsigtet for at sikre børns rettigheder og ligestilling for piger i verdens fattigste lande.

SÅ NEMT ER DET

Udfyld og send formularen her, så sender vi en velkomstmappe med posten. Er I to, der deler, sender vi to mapper, så I kan få en hver.

En gang om året sender vi billeder og nyt om fadderbarnet og fortæller om de resultater, du har været med til at skabe.

For at holde udgifterne nede, opkræver vi dit bidrag via Betalingsservice. Du kan opsige dit fadderskab uden varsel.

Så lidt koster det

Et fadderskab koster 230 kr. om måneden. Det er 5 kr. om dagen efter skat.

Bidrag til Plan er fradragsberettigede, og vi oplyser automatisk bidrag til SKAT.

Plan er medlem af brancheforeningen for humanitære organisationer, ISOBRO, og bruger 10% på administration.

HVIS I ER TO OM FADDERSKABET

Udfyld og send formularen her, så sender vi to velkomstmapper til kontaktpersonen på fadderskabet. Samme person betaler fadderbidraget hver måned via Betalingsservice.

Et fadderskab koster 230 kr. om måneden. Det er 2,50 kr. fra hver om dagen efter skat. Vi oplyser automatisk alle bidrag til SKAT.

En gang om året sender vi billeder og nyt om fadderbarnet, så I kan følge med i de resultater, I er med til at skabe. Dette sender vi ligeledes til kontaktpersonen.

HVIS FADDERSKABET ER EN GAVE

Når du giver et fadderskab som gave, står både giver og modtager på fadderskabet.

Du får en mail med link til download af fadder-gavebevis, når du har tilmeldt dig.

Kontaktpersonen på fadderskabet modtager velkomstmappe, breve og billeder. Samme person bliver opkrævet fadderbidraget. Vi oplyser automatisk alle bidrag til SKAT.